บริษัท แสงเจริญ ฟาวน์ดรี (1987) จำกัด.

บริษัทแสงเจริญ ฟาวน์ดรี (1987) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 เป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่(Heavy Machinery Parts)ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีกระบวนการผลิตแบบครบวงจรเป็น One-Stop Shop โดยผลิตให้หลายอุตสาหกรรมในประเทศและส่งออกต่างประเทศอาทิเช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปั๊มน้ำ และอื่นๆ บริษัทได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2015 ด้วยระบบการผลิตที่ยึดถือตามมาตราฐานของ JIS, ASTM, DIN ทำให้บริษัทฯสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงสุดและตรงต่อเวลา นอกจากนี้ทางบริษัทฯมีการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพดี บริษัทฯได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างสูงจากลูกค้าชั้นนำ สืบเนื่องจากผลงานที่ดีและความน่าเชื่อถือ

ปัจจุบันบริษัทแสงเจริญฯมีการพัฒนาและลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ(Automation) เครื่องCNC ระบบดูดฝุ่นดูดควัน ระบบรีไซเคิล ระบบประหยัดพลังงาน และอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทฯเน้นผลิตชิ้นงานความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts)ทั้งในขนาดใหญ่และขนาดเล็ก