บริษัท แสงเจริญ ฟาวน์ดรี (1987) จำกัด.

บริษัท แสงเจริญ ฟาวน์ดรี (1987) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2530 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในฐานะ หนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมเครื่องกล มีสินค้าที่ผลิตเพื่อตลาดในประเทศ และส่งออกยังหลายประเทศผู้นำอุตสาหกรรม อันได้แก่อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องจักรกลขนาดใหญ่, เครื่องจักรกลผลิตน้ำตาล ,เครื่องจักรกลผลิตยางพารา, อุปกรณ์ก่อสร้าง,อุปกรณ์ปั๊มน้ำ,อุปกรณ์ต่อเรือ,แม่พิมพ์ขึ้นรูป และอื่นๆอีกมากมาย

ด้วยระบบการผลิตที่ยึดถือตามมาตรฐานคุณภาพของ JIS. ASTM, DIN ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด โดยเฉพาะการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ