ผลิตภัณฑ์ของเรา

ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องจักรกลขนาดใหญ่, เครื่องจักรกลผลิตน้ำตาล ,เครื่องจักรกลผลิตยางพารา, อุปกรณ์ก่อสร้าง,อุปกรณ์ปั๊มน้ำ,อุปกรณ์ต่อเรือ,แม่พิมพ์ขึ้นรูป