ภาพรวมและวิสัยทัศน์ของบริษัท

Vision

  •  เป็นผู้ผลิตชั้นนำของชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดใหญ่และชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูงในตลาดโลก

 

Mission

  • ส่งมอบชิ้นงานมาตราฐานคุณภาพสูงสุดในราคาที่ดี
  • ทำงานภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • จ้างหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงด้วยผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีรวมไปถึงการเจริญเติบโตในองค์กร
  • มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทันต่อปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆโดยไม่มีข้อจำกัด