ส่วนงานคุณภาพ

​​คุณภาพ คือ งานของเรา

 


Chemical Composition Checking

​Penetrant Testing

Ultrasonic Testing

GE USM Go+

Hardness Testing

Microstructure Checking

Micrometer Dimension Checking

Surface Roughness Measurement Surftest 

QUALITY PLAN